BDSM Nedir?


BDSM cinsel pratiklerde bilinçli bir şekilde, kişilerin rızası dahilinde; baskı, şiddet ve hiyerarşi mekanizmalarının kullanılmasını kapsayan bir güç oyunu, role-playingdir. 


Bondage ve Discipline ( Bağlanmak ve Disiplin)
Dominance ve Submission ( Dominasyon ve Submisyon -"kölelik" ve "itaat etme" kelimeleri de kullanılır ancak submission u tam karşılamazlar. Belki "boyun eğme" ve "boyun eğen" kulağı tırmalasa da anlam bakımından karşılayabilir)
Sadism / Masochism (Sadizm ve Mazohizm) sözcüklerinin baş harfleriyle oluşmuş bir kelimedir. 


BDSM halihazırda yaşantılarımızda, içimizde bulunan; acı-haz, şiddet-şevkat, kontrol, baskı, korku gibi duyguların ve dinamiklerin ortaya çıkarılması, kullanılması ve onlarla güvenli bir alanda oynanmasıdır. Kendini gözlemlemek, yer değiştirmek, sınırlarını öğrenmek ve zevk almaktır. 


Roller, Tanımlar, Ekoller, Teşhisler, Hitabet ve Karmaşalar


Edebiyat ve Tıp

S&M yani Sadizm ve Mazohizm iki yazardan adını almıştır. Sacher Masoch ve Marquis de Sade. Türkçe'de de birçok kitabı bulunan bu edebiyatçıların isimleri tıp tarafından hastalıkları tanımlamak için daha sonradan kullanılmıştır. Tıp dilindeki "sadist" ve "mazoşis/mazohist" ile insanların üzerine kimlik olarak aldıkları ve BDSM de kullanılan bu kimlikler farklılık göstermektedir. BDSM pratik içerisindekiler psikopat değillerdir ancak bu internet sitelerinde psikopatlarla tanışmayacağınız anlamına gelmez. Sadist ve Mazohist birbirini tamamlayan iki kimlik olmak zorunda değildir. BDSM acıyla ilişkili, ilişkisiz birçok pratiği içerir. Nasıl ki toplumdaki güç ilişkileri göründüğünden çok daha çeşitli, karışık ve derindir; BDSM'de de biçimler ve ifade edişler o denli karmaşık, çeşitli ve biriciktir.

Tanımlar ve Hitaplar

BDSM dünyasında tanımlar oldukça karmaşık. Hiyerarşik bir yapı olduğu ve uygulayan ve uygulanan taraflar olduğu kesin ancak BDSM'yi pratik etme biçimleri çok çeşitli olduğu için katogorileştirmek de oldukça zor. Fantezilerimizin enginliği, BDSM'yi bir edebiyat pratiğine dönüştürüyor. Malesef bu pratikte birçok kelime batıdan gelmiş; içi doldurulamamış, tam karşılıkları Türkçe'de henüz doğmamış ya da Osmanlıca'da keşfedilmeyi bekliyor. İnsanlar kendi pratiklerini/tarzlarını/felsefelerini bir kelimeyle tanımlamak isterken bir yandan da fantezilerini binlerce kelimeyle yaşıyorlar. Bir yandan da internet siteleri "köle dediğin ....dır", "kadından ... olmaz", "sen ne biçim ...sın!" larla dolu.

Aşağıda bazı tanımlar ve ilişki içerisindeki bazı hitaplar mevcut:

Uygulayıcı tanımlar: Top, Dominant/Domme/Dom, Femdom, Prodom, Mistress, Master, Efendi, Hanımefendi, Sahip, Sahibe, Sadist, Trainer, Alfa Kurt, ...

Hitaplar: Tanrıça, Leydi, Matmazel, Madam, Valide, Sahibe, Sahip, Efendi, Beyefendi, Hanımefendi, Mommy/Dady, Abla, Öğretmen, Patron, Alfa,...

Uygulanan tanımlar: Bottom, Submissive, Sub, Slave, Mazohist, Köpek, Kedi, Kurt,...

HitaplarKöle, Oğlan, Kız, Köpek, Köpecik, Kedicik, Pislik, Kaltak vb. aşağılayıcı ifadeler, isimler,....

İlişki Biçimleri

Aşağıdaki tabloyu yurt dışında katıldığım bir atölyede gördüm. İnsanların kendilerini anlamasını kolaylaştıracağını, elbette eksikler içerdiğini ve katogorileştirmeyi teşvik etmeyeceğini umarak paylaşıyorum. Güç ilişkilerine dayalı BDSM pratikleri yaşayanlar ilişkilerini genelde D/s olarak tanımlıyorlar. Yani hakimiyet ve teslimiyete dayalı güç ilişkilerini içeren ilişki biçimi. Kırmızı çarpı benim bulunduğum konumu belirtiyor. İlişkinin submissive'iyim ancak acıdan zevk aldığım için aynı zamanda mazohistim. Ancak ben D/s bir ilişki biçiminde acıdan zevk alıyorum. Başka birisi "Nötr" ile "Sub"ın kesişimine çarpı atabilir. Bu onun kontrol/baskı altında olmaktan , domine edilmekten hoşlandığı ancak acıdan zevk almadığı anlamına gelebilir. Ve yine başka biri salt acıdan hoşlanıyordur; Mazohist'e çarpı atar.  Mesela birisi birine para verip kendini salt kırbaçlatabilir ve bununla bir ekstaza ulaşabilir. Ben mesela mazohist olduğum halde bunu başaramam.

Kendisine Mistress, Master, Dom. vb. diyen birisi Sadist olabilir ya da olmayabilir. Kendisine sadece Sadist diyenler vardır. Mazohizm'i BDSM'de bir ekol ve derinlikli bir felsefe olarak gören Mazohist Dom.lar vardır. Sadist Sub. kulağa epey garip ama eğlenceli geliyor; bunun anlamı Dom.unu çileden çıkaran Sub. olabilir mi acaba!? : D 

"Nötr - Nötr işaretleyen de ne ki?" derseniz; Bondage severler, fetişistler, erotik fotoğrafçılar, birbiriyle oynaşan köpekler, role-playing yapan ama dominasyon ve acıyla ilişkilenmeyenler ya da meraklılar burayı işaretleyebilir. 

Switch ise yer değiştirendir. Bir ilişkide Sub. olan kişinin başka bir ilişkide kölesi olabilir. Switch'ler ikililiklerle dolu dünyamızda aynı biseksüeller gibi ayrımcılığa uğrarlar. Dom.luklarını hafife almak bence çok ciddi bir hatadır; cezanız ağır olabilir : D

Mistress/ Slave ya da Master/Slave; Efendi/Köle anlamına gelmektedir. D/s bir yapıda olabileceği gibi sadece S&M de olabilir. 


İlişki'nin süresi / Yoğunluğu / Kontrol düzeyiEfendi/Köle ilişkisini tam olarak nasıl tanımlamak gerekir bunu bilemiyorum. Bu kontrol düzeyiyle ilgili sanırım. Acının yoğunluğu-varlığı yokluğu değil hayatının kontrolünü ne kadar bıraktığınla ve o Efendi'nin senin hayatına ne kadar egemen olduğuyla ilgili. %100 bir kontrolü ifade ediyor. Atinalı bir dostum bana şöyle anlatmıştı:

" Kimse bir ortaçağ kölesi gibi elbet olamaz ancak 7/24 Efendi/Köle ilişkisi yaşayan birisi buna en yakın olandır. Evliliğe en yakı ilişki biçimidir, belli bir sadakat ve bağlılık anlaşmasıdır. Birisi bana ne istersen yaparım, seninle böyle bir ilişki yaşamak istiyorum dedi, vejateryendi. Ben de ona et yer misin diye sordum. O zaman bu ilişkinin ne anlama geldiğini anladı " 

Başka bir Mistress arkadaşım bana "ben hiçbir köleyle böyle oturup kahve içmem, sohbet etmem. Onunla hiçbir zaman eşit bir ilişki kurmam, benim için köle her zaman köledir " demişti.

Benim yaşadığım D/s ilişkiler bundan farklılık gösteriyor. Yani entellektüel bir sohbet eşliğinde birlikte kahve içebiliyorduk. Birlikte arkadaşlarımızla vakit geçiriyorduk. Ancak Dom.umun bir işareti ya da bakışıyla gündelik hayatım erotik bir anlam kazanıyordu. Evimde yatmaya hazırlanırken "bu gece çıplak yat" gibi bir sms telefonuma gelebiliyordu ya da insanların içinde ayaklarının ağrıdığını söylediğinde ona masaj yapmam gerektiğini biliyordum. Her an onun gücü altındaydım ama bu bazen dışarıdan çok görünmezdi. Uymam gereken kuralları vardı. İzin istemeden sigarasından aldığımda çok fena ceza yemiştim. Bir keresinde soyduğum salatalığın kabuklarını çöpe atmadım diye kulağımdan çekip kucağına yatırdı ve popomu eliyle saatlerce patakladı. Bir gece yemek yediğimiz sırada bana "bir erkek arkadaşım vardı. 7 yıl boyunca her akşam yemeğini yerde mama kabından yedi. Ne kadar romantik değil mi?" diye sormuştu. Açıkçası kıskanmıştım. 

Bu tarz ritüeller hem Efendi/Köle ilişkisinin hem de D/s ilişkinin parçası olabilirler. Ancak ritüelleri yoğunluğu, niteliği ve ilişkiye yayılışı farklılık gösterir. D/s bir ilişki bir kontratla Efendi/Köle ilişkisine de dönebilir; D/s bir ilişkide submissive "Efendim, sahibem" gibi ifadeler de kullanıyor olabilir. 

Ya da BDSM ilişkiler parayla satın alınıyor olabilir (Pro-dom.), tek gecelik ya da arkadaşlığa dayalı da olabilir.İlişkinin kadın-kadına, erkek-erkeğe, kadın-erkeğe olması da ilişkiye farklı dinamikler katar. Mesela gey erkek kültüründe Leatherman'ler, Ayı'lar; lezbiyenlerdeki Dykes On Bykes, Butch-Femme ilişkiler BDSM nitelikler taşıyabilir. 


Peki bu kimlikler sabit midir?


Birçok Dom ve Sub, Efendi ve köle bunu kendisi için sabit bir kimlik olarak görür ancak insan ruhunda hiçbir şeyin sabit olmadığı, her insanın içinde (BDSM ile ilgilensin, ilgilenmesin) hem submissive, hem de dominant duyguların bulunduğu ve aynı ying yang gibi birbirlerini tamamladıkları düşüncesi de kabul gören düşüncelerdendir. Ayrıca switchlerden de yukarıda bahsetmiştim.


İlk başta bakıldığında dom ve sub ilişkisi çok eşitsiz, bir tür cani - mağdur ilişkisi olarak görülür. Ancak aslında kontrol her iki taraftadır ve her iki taraf da acı çekmekte, hizmet etmekte ve zevk almaktadır. İyi bir dominant kendine hakim olmalı, karşısındakinin duygularını araştırmalı ve bulduğu tüm duygu ipuçlarını karşısındakine karşı kullanmalıdır. Ortamdaki heyecanı yüksekte tutmalı, hayal gücünü kullanmalı ve sürekli bir strateji geliştirmelidir. Bu esnada köleye zaten istediği, sınırları dahilinde olan şey yapılıyordur .Yani farklı bir bakış açısıyla Dom un sub.a  hizmet ettiği de görülebilir. Sub. ise sürekli fiziksel ve duygusal imtihanlarla yüz yüze gelir, sürekli kendini tartar ve bunlar üzerine düşünür. Dom una karşı o da strateji geliştirir. Güvenli Midir?


Gerçekten bu işin içinde olanlar güvenlik meselesini ciddiye alırlar, kimse hastaneye düşmek ya da birini hastaneye düşürmek istemez. Ve profil sitelerinden her zaman bir psikopata denk gelme ihtimali evet vardır. Bunun için sınırlar ve etik değerler tartışılır, belirlenir. Günümüze dek çeşitli bdsm camiaları tarafından kurallar, ekoller, yöntemler önerilmiştir. 

 Safe, Sane & Consensual (SSC) yani Güvenli, Makul ve Rızaya Dayalı. BDSM'nin sembollerinden "triskelion" bu üç taahhütünü simgeler. Bu bir ekol, bir öneri, bir yöntemdir. Birçok bdsm camiası tarafından kabul görmüştür. 


"Güvenli"; ne şekilde olursa olsun birlikteliği, cinsel pratiği güvenli hale getirmek anlamına gelir. Bazı dominantlar ilişki öncesi köleleriyle anlaşma imzalarlar. Sınırların bilinmesi ve belirtilmesi "güvenli" nin temelidir. Birçok insan "safetyword" yani "güvenli kelime" kullanır. Güvenli kelime "hayır" ya da "yapma" gibi çok kullanılan sözlerden seçilmez, "kırmızı" ya da "ağaç" gibi alakasız bir sözcük belirlenir. Submisive ihtiyacı olduğunda bu kelimeyi kullanır ve en son, dayanamayacağı raddeyi belli eder. "Güvenli" bilgili olmayı gerektirir. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları ve Güvenli Seks'i bilmeniz ve uygulamanız gerekir. Dominant'ın üzerinize hangi uzaklıktan erimiş mum dökeceğini, sizi bağladığı ipin cinsini ve nerelerinizi kırbaçlamayacağınızı bilmesi demektir. Sub'ın kendini ifade edebilmesi, sınırlarını bilmesidir. Aynı zamanda güven ilişkisi geliştirmek, bol bol okumak, mümkünse eğitim almak ve kendini geliştirmektir.


"Makul", karşındakine ve kendine karşı sorumluluk hissetmektir. Bir Dominant için kontrolünü kaybetmemek demektir. Kendi kontolünü sağlayamayan bir Dominant, başkasınınkini de sağlayamaz. 


"Rızaya dayalı" ya da "mutabakatlı" demek kişilerin her birinin rıza gösterdiğinden emin olmak demektir. Net cevaplar almak önemlidir. 

Diğer bir ekol'de RACK'tır. Risk-aware Consensual Kink yani Risk'in Farkında Kink. 

Felsefesi
Riskin farkında: Bütün partnerler yapılan eylemlerdeki riskler konusunda bilgilenmişlerdir.
Rızaya dayalı: Bu risklerin ışığında bütün partnerler aklı başında bir şekilde, teklif edilmiş aktiviteye önceden rıza gösterirler.
Kink: Sapkın vb. anlamlara gelir ve ingilizce'de alternatif/sapkın seks için kullanılır.

RACK ekolündekiler "safetyword" kullanmazlar. "Hiçbir şey %100 güvenli olamaz. Sokakta yürümek ya da dağcılık ya da seks güvenli olamaz.". RACK'a göre"Güvenli" ve "Güvenli değil" yerine "Daha güvenli" ve "daha az güvenli" vardır.

SSC ekolü BDSM yi cinsel şiddet'ten (fantezi olan değil), tecavüzden, yaralanmalardan ve bilgisizlikten sıyırmak ve gerçekten psikopatik manyaklardan ayırmak için ortaya atılmıştır. RACK ise daha sonrasında ona gelen bir eleştiridir. Bunun dışında farklı düşünceler ve felsefeler de vardır. Ancak hiç biri "ben adam öldürecem. BDSM ile ilgili bir şey bilmeme gerek yok" değildir. 

Ben şahsen bilgi düzeyinin oldukça düşük olduğu ve kontrolsüz şiddetin yaygın olduğu ülkemizde SSC nin, "safetyword"ün bilinir olmasını gerekli görüyorum. Merak edip cesaret edemeyenler, kendi sınırlarını tartmak isteyenler, bilmeyenler, karşındakine güvenmeyenler, travmaları olan insanlar için gerekli olabilir. 

Yine güvenlikle ilgili başka kavramlar, öneriler:

Limitler Koymak:
Mistress/Slave (ya da artık ne diyorsanız kendinize) limitler koyabilir.
Safetyword kullanmayıp önceden belli limitler belirleyebilirler. "Hard limit" önceden belirlenmiş aşılmaması gereken sınırı belli eder. Bunun ihlal edilmesi ilişkiyi bitirebilecek denli ciddi olabilir. "Boğulmak benim hardlimitim" ya da "klostrofobim var, bir yere tıkılamam" gibi. "Time limit" zaman sınırını ifade eder. 

(İngilizce az daha ayrıntılı bilgi: http://en.wikipedia.org/wiki/Limits_(BDSM) )

Önceden antlaşmalar yapılıyor olabilir.

Sonuç itibari ile "Güvenlik" ve "Rıza" meselesi tartışmalıdır ve farklı güvenlik ve rıza çeşitleri vardır. Kişinin kendi deneyimlerine ve içinde bulunduğu ilişkiye göre bunlardan birini seçmesi mümkündür.

Mesela kendimi düşündüğümde: limitlerimi tam olarak kavrayamıyorum, kendimi bu konuda keşfediyorum. Safetyword kullanmak iyi geliyor. Psikolojik olarak beni rahatlatıyor ve kendimi dom. a kafam rahat olarak sunabiliyorum. Güven duygusu yavaş yavaş inşa oluyor. Ancak safetyword benim için zırt pırt kullanılacak bir şey değil, iyi bir dom.layken zaten neredeyse hiç kullanmıyorum, çünkü o beni kolluyor oluyor. Ve güvenlik = safety word olmadığı da çok açık ortada. İlk birliktelikte bu benim için sanırım mutlaka olması gereken bir şey. Ancak limitler koyularak gerçekleşen sceni de bir noktada deneyebilirim.

BDSM ve Rıza: http://en.wikipedia.org/wiki/Consensual_non-consent#Consensual_non-consent


Kimler Niye BDSM ile ilgilenir?Merak eden herkesin deneyebileceği gibi birçok insan için BDSM vazgeçilmez bir olgudur. Bazı  insanlar BDSM'yi bir cinsel yönelim olarak tanımlar. Bazıları dener ve hoşuna gitmez. Bazıları daha adını koyamazken kafasında fanteziler üretir ve merak eder. Nedeni insanın hayalgücü ve cinselliklerin bize öğretilenin aksine çeşitliliğidir (bence). 


BDSM ile ilgilenenler genelde bir tür kendine açılma ve barışma süreci yaşarlar. Gündelik hayatta çok güçlü bir duruşu olan kişi, yatağa bağlanma isteğini kabullenemeyebilir ya da şiddet karşıtı birisi sevişirken can yakmak istiyor olabilir. Bu tezatlıklar ve fantazilerimiz kafamızı karıştırır ve bazen suçlu hissettirir. 


BDSM ile ilgilenenler her türlü politik görüşte, ırkta, cinsiyet ve dinde olabilir. Heteroseksüel, gey, lezbiyen, biseksüel, queer, trans olabilirler. Hetero olup homoseksüelliğe zorlanma fantazisine ya da tam tersine sahip olabilirler. Sakat ya da kör, yaşlı ya da genç olabilirler. Her türlü kimlikten başka kimliklere sapabilir ve yine de bu kimlikleri gündelik hayatlarında sahiplenebilirler.


Ülkemizde BDSM çok tanınan bir şey değil ve savaşın, darbelerin ve işkencenin olduğu bir ülkede gelişimi biraz zor ancak yurtdışında BDSM ile ilgili birçok grup ve araştırma bulunuyor. Üniversitelerde tez olarak BDSM den yola çıkılarak insanlar arasındaki hiyerarşi araştırılıyor. Woman friendly, feminist BDSM camialarının yanı sıra Queer BDSM camiaları da var. 

3 yorum:

 1. Yazınız gercekten cok güzel ve cok ögretici. Günlük hayatta kadın hakları aktivisti oldugum ve yatakta tam tersi bir yapıya burundugum icin kendime hic saygım olmadıgını dusunur ve kızardım yazınız icime su serpti. Cok tesekkurler ^^

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Teşekkür ederim : ) Cinselliğimize, fantezilerimize sahip çıkmak feminist birşey. Suçluluğumuzu ve öz yıkımımızı patriyarkal düzen kullanıyor çünkü! İngilizceniz varsa size çevirilerini yaptığım "Coming To Power: Writings and Graphics on Lesbian S/M" kitabının pdfsini yollayabilirim. (Bana gunahiboynuma@gmail.com'a mail atın) 80'lerdeki feminist lezbiyen bir grup tarafından yazılmış, deneyimleri, şiirleri, çizimleri içeren bir kitap. Politik yazılar da var. Bu tür seks pozitif ve feminist yayınlar okumak bana iyi gelmişti. Ülkemizdeki kadın hakları savunucuları/feministler Andrea Dworkin gibi pornografi karşıtı feministlerin sözlerini yayıyorlar ancak aynı dönemde onlara muhalefet eden, onlarla çatışan ve feminist hareketi dönüştüren Pat Califia, Gayle Rubin gibi çok değerli isimleri ne okuyorlar, ne yayıyorlar...

   Ayrıca Amargi'nin şu kitabındaki "Pornografi ve Feminizm" kısmını da okuyabilirsiniz: http://tr.boell.org/sites/default/files/amargi_feminizm_tartismalari_kitap_2012.pdf

   Blogla bir süredir çok ilgilenemiyorum ancak bazen etkinlikler falan oluyor ya da yayımlanan görseller - kitaplar onları da twitterdan yayıyorum..   Sil