5 Aralık 2014 Cuma

Fetiş İkâme Raflarda!

"Ulusal bayraklardan Che’ye uzanan her tür siyasi sembol, oyuncak bebeklerden markalı giysilere kadar her tür tüketim nesnesi, maskelerden mangalara kadar her nevi fantezi objesi fetiş olarak karşımıza çıkabiliyor. Fetiş, kişinin “olmazsa olmaz” ilan ettiği, uzak duramadığı, değerini arzusuyla belirlediği, tutkusunun kaidesinde yüceltip, saplantısıyla kutsiyet atfettiği her tür nesne olabiliyor. Kimi zaman lüks tüketim maddeleri biçimini alsa, kimi zaman bayrak gibi geniş kitleleri peşine taksa da, fetişin sarımsak kadar sıradan, ucuz, önemsiz bir nesne olması da mümkün, zira fetişin hikmeti fetişistten menkul.""Fetiş İkâme, fetişizmin etkisi altındaki kültürel ilişkileri tespit etmeye, sorgulamaya ve anlamaya çalışarak, fetişin adını kötüye çıkaran mesnetsiz ve olumsuz çağrışımların düşünceyi sekteye uğratmasını engellemeye çalışıyor. On iki ülkeden, on beş yazar Marksizm, psikanaliz, feminizm, kültürel araştırmalar, queer teori gibi farklı paradigmalardan, oyuncak bebekler, moda, güncel sanat, gezici sirk, müzik, Japon mangası, silikon maske, İtalyan sineması gibi onlarca farklı alanı mercek altına alıyor; fetişizmi önemsiz bir noktaya takılıp kalmak olarak özetleyen genelgeçer görüşün çizdiği sınırların dışındaki inanılmaz geniş ve renkli yelpazeyi sergiliyorlar."

Kozmetik ve Abjectleştirme - Laura Mulvey
Fetişizm ve Hard-Core: Marx, Freud ve “Para Çekimi”        - Linda Williams
Sapkınlığın Entelektüelleştirilmesi: Bir Girizgah - Lauren Rosewarne
Sinema Kuramının Fetiş Haline Getirdiği Psikanaliz - Tuna Erdem
Arzu Nesnelerinin Göstergelerarası Bir Perspektifle Fetişleştirilmesi: Tanizaki’nin Fetişizmine Brass Uyarlaması - Mariarita Martino
Eksik bir Şey mi var: Müziğin Fetişleşmesinde Sessizliğin Yeri - Seda Ergül
Popüler Kültür ve Fetişizm: Britanya’da 20. Yüzyıl “Geleneksel Sirki” - Yoram S. Carmeli
Kyoto: Canlanan Bilyeli Bebekler ve İlahi Dönüşüm - Katrien Jacobs
Shôjo ve Japon Erotik Çizgi Romanlarında Sadizm Unsuru - Luke Sharp
Kadın Teninin Ardında: Kadın Maskesi Fetişistlerine Dair - Sean Hong Hsiao
Moda ve Fetişizm – Yıkıcı Anlamlar - Iva Jestratijevic
Markalaşma, Meta Fetişizmi ve İdeoloji: Yaşamdan da Büyük Ayakkabılar - Katja Nissinen
İki Atış - Bülent Somay

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder